Ook voor deze doelgroep is veel belangstelling. Met een ondernemer uit Hengelo is een afspraak gemaakt voor onderzoek naar 35 wooneenheden in het oude stadhuis. Bovendien wordt deelname in een op te richten trust ter financiering van dit mooie project onderzocht.