Waarom het Huis van de Stad-Almelo?

Waarom het Huis van de Stad-Almelo?

  1. Afbreken is geen duurzame oplossing, dit is een verspilling van middelen en energie als de locatie daarna weer opnieuw wordt bebouwd.
  2. Het gebouw leent zich uitstekend voor nieuw gebruik / gebruikers. De infrastructuur van trappen en liften maakt horizontaal en verticaal opdelen simpel.
  3. De hoofddraagstructuur is uitmuntend geschikt voor ingrepen, er kunnen bijvoorbeeld eenvoudig stukken uit de vloer worden verwijderd. Verder kan het mooie gebouw weer geschikt gemaakt worden voor toekomstig gebruik door milieuvriendelijke installatiesystemen te kiezen en door toepassing van materialen die kunnen worden hergebruikt. (kringlopen)Er zijn voldoende mogelijkheden voor hergebruik die iets toevoegen aan Almelo, uit ons onderzoek blijkt dat er uit veel bestemmingen geput kan worden.
  4. Hergebruik geeft een systeembeweging en heeft positieve gevolgen voor het centrum, het vernieuwend- en dynamisch gebruik van de aanwezige m2 meters vloeroppervlakte zal aan het centrum de gewenste reuring geven.Stedenbouwkundige structuur wordt sterk beschadigd door afbraak. Wij vinden dat het stadhuis de spil is van de latere nieuwbouw in de omgeving zoals u weet: de bibliotheek, politiebureau…
  5. Het gebouw is een jong monument. Men vindt dat het werk van J.J.P. Oud, één van de oprichters van de Stijl groep, gelijk gesteld kan worden aan dat van Le Corbusier en Gropius.