In overleg met de directie van de Bibliotheek en het management van Hof 88 wordt inpassing in het oude stadhuis onderzocht. De burgerzaal als theaterzaal geeft een mogelijke verruiming van het aantal stoelen. Ook de voorzieningen kunnen op een hoger niveau gebracht worden. Hierdoor ontstaan ruimere mogelijkheden in programmering. De inpassing van het programma van eisen in het 3D model zal in januari haar beslag krijgen. Er zal nog veel energie moeten worden gestoken in het huisvesten van alle soorten gebruikers, zoals die nu op de huidige locatie plaatsvindt.